Не се колебайте да „срещнете“ психолога !

          Вярвам, че психологическото консултиране и психотерапия са едни от най-резултатните културни съвременни възможности за подкрепа на личноста. Дали поради липсата на ориентир за това - какво можем да получим в работата с психолога или заради все още съществуващи предрасъдъци, не малко хора по време на нашите сеанси са споделили, че са стигнали до идеята за среща с мен след предприемането на всевъзможни други варианти за изцеление, медикаменти от различен произход, ползане на информация от всякакви подходящи и не подходящи източници. Компетентният психолог разполага с многопластов ресурс от теоретични знания и практични подходи към анализа и лечението на душевния дискомфорт на човешкото същество.Академичната ми подготовка, моята практика и не на последно място- моята личност, ме придържат в работата ми към стил и темпо на комуникация, които съответстват на необходимостите на моят събеседник. Всяка личност като уникална със своята възраст, манталитет, динамика на преживяваното и специфични проблеми, очаква подход адекватен на личностната й зрялост и необходимост от съответните на това „отговори“. Всеки „отговор“ е важен не сам по себе си, а именно за тази личност и то в контекста на нейния момент. Така наречените „проблеми“ можем да разглеждаме като факти или ситуации, които определена личностова призма превръща в такива, придавайки им това значение. Често, за да се адаптира, от личността се изисква не само да мисли по един алтернативен начин, но така и да действа, което я сблъсква с някаква нейна невъзможност, породена от откритите ясни или не толкова осъзнати страхове. Съвсем естествено е това да накара всеки човек да се чувства освен уплашен и неуверен, защото не знае как и не може да се справи с емоциите си или пък с реалната ситуация. Това, което постигаме по време на нашите срещи с моите клиенти, е общувайки да открием онази атмосфера на доверие, която да отвори сетивата му за собствените му нужди и за онова, което му е потребно и го разпознае, назове, приеме, а и утвърди и после да преодолява своите невъзможности и да развива възможностите си да се свързва с другите, където да дава и да получи. Усещането за душевен, личностен конфорт, пълноценност и щастие, за здраве са нашия ориентир за посока. В този смисъл се стремя избирания от мен подход винаги да е индивидуален, толерантен и деликатен, с внимание към актуалните необходимостите на моя клиент.

     Следващите описани подходи на психологическа работа са важни, доколкото информират за отправната точка и възможностите при работа с психолога, но условни - от гледна точка на разглеждане личността в нейната цялост, динамичност и уникалност. В този смисъл индивидуалният, специален подход, към когото принципно се придържам, според мен е и резултатният.

       Педагогическата работа с деца е особено специализирана, както и семейното консултиране, заради специфичната възрастова динамика при децата, но и тази на взаимотношенията в семейството. 

        Психологическото и по-специфичното - семейно консултиране дават отговори, информация и за някои мои клиенти този подход на клинична работа е достатъчен, за да задвижат личностния си ресурс в предпочитаната посока. Консултирането като психологически подход е удачен online (онлайн), т.к методите, с които борави, са по-скоро анализиращи и информиращи с една компетентна обратна връзка.

         За онези, които дълбоко страдат и са емоционално разстроени, продължаваме да задълбочаваме работната комуникация в психотерапия. Педагогическата работа с деца разбира се и задълбочената психотерапевтична работа предполагат личния контакт в кабинета на психолога като водещ, тъй като това позволява на специалиста да получи много по-точна представа за своя клиент и където разполага с необходимата атмосфера и практически средста за точен анализ, компетентно повлияване и психотерапия.

      Но психотерапевтичният подход е не само начин за лечение на душатаСъвременната психотерапия е атмосфера, философия, която позволява свободата да се учим да споделяме, да се изразяваме като себе си, да се усъвършенстваме и израстваме като личности. Life Coаching / Лайф Коучинг / е изведен именно от една адекватна на модерното мислене и общество необходимост: доверявайки се на човешкия опит, натрупан и преведен на езика на философията и психологията, да съдействаме на личностното саморазвитие - преди да сме допуснали емоционални кризи.

       В този смисъл изразът "да инвестираш в себе си"за да се откриеш, да си дадеш, да успееш и съумееш да преживееш като щастие всичко-това е здрав, здравословен начин на живот в най-широкия му смисъм. Голяма част от моите клиенти споделят, че това, което са получили от нашите така наречени психотерапевтични взаимоотношения, няколкократно надвишава предварителните им очаквания. Вярвам, че не случайно все повече хора се обръщат към мен, защото техен близък им го препоръчва. Това само може да означава по-малко предрасъдъци, повече споделяне и доверие, а именно смелостта да уважаваме и се свързваме истински и със себе си и с другия, е вече гарант за успех, който аз разпознавам като значимия такъв-онзи на хармонията и баланса, на чувстването на щастието.

          Всеки има своите уникални преживявания и оценка, вкл.- от намирането на "своя психолог"Няма как допълнително да ориентирам към задвижване и откриване ползите от такава среща, освен да посоча акценти на моята компетентност, където бихте могли да припознаете мен като онзи психолог, който би могъл да ви е полезен. 

Педагогическа работа с деца и семейно консултиране

Педагогическа работа с деца с дезадаптивно и асоциално поведение: при проблеми с ученето, прекомерна стеснителност,  агресиятa; хиперактивност....

Деца надарени: с изключителни способности, различни със своите предпочитания, изискващи особени разбиране и отношение...

Семейно консултиране: отношения родител – дете, възпитание, формиране на самооценката при децата...

Психологическо консултиране и психотерапия

Психотерапия на двойката и семейна психотерапия: при хронични семейни проблеми, но и за постигане на допълнителен комфорт в общуването и пълноценно съжителстване....

Психотерапия при трудности в общуването и личностен дискомфорт: проблеми в общуването с другия пол; сексуални проблеми; психотерапия за справяне със загуба, развод, физическо и психическо насилие, психически травми; при дистрес, житейски кризи и кризи на възрастта; емоционална нестабилност, проблеми със самоконтрола, патологична ревност...

Психотерапия при невротични разстройства: Обсесивно–компулсивно разстройство; Паническо разстройство; Генерализирана тревожност; Фобийни тревожни разстройства; Разстройства на храненето; Депресия...

Life Coаching / Лайф Коучинг / и подпомагане личностното израстване и усъвършенстването на социалните и комуникативни умения…Подготовка за интервю за работа: презентиране на личностните качества...

Online консултиране се провежда през skypе: svetoslava.cvetkova, след предварителна уговорка за срещата ни на тел. 0988 866 476 или чрез комуникация по email: studio.sveta@gmail.com. Срещата се провежда след заплащането й по банков път: Банка

ПИБ „Първа Инвестиционна Банка“ IBAN: BG31FINV91501017123235; Относно: Психологическа консултация.

Програма “Търся своята половинка“ е неслучайна и реагира на реалностите на съвременния човек, търсещ пълноценна свързаност.