Продължителност, конфиденциалност, цени

         Срещата с психолога предполага вашата откровеност, тъй като откритият разговор и информация са условие за разбиране на проблемите ви и точните -базирани на това насоки, които да получите от специалиста. Разбира се нямате задължението да му се доверите на „пърата секунда“, a тогава, когато постепенното скъсяване на дистанцията по време на работата ви с него, го предположи. Бихте могли да задавате въпросите си като започвате от лесните за споделяне за вас теми и „опипвайки почвата на отношенията ви“ с психолога, задълбочите доверието си. Ваше е правото да откажете отговори или теми, за чието дискутиране „не му е дошло времето“, не сте готови. Можете да кажете колкото искате и когато искате, да попитате всичко без цензура като психологът - от своя страна, притежава правото да откаже да коментира въпроси извън неговата компетентност и формалността на създадените помежду ви отношения. Добрият специалист знае как да ви предразположи към открито споделяне и да аргументира задаването на свой въпрос - в случай, че ви се стори труден, неуместен или натоварен с твърде интензивна към момента емоционална динамика, както и да изясни границите на отговорностите във вашата съвместна работа. От спецификата на вашия проблем и възможностите ви да се справите с него, зависи темпото на работа и нейните посока и задълбочeност, както и продължителността на целия този процес. В моята практика е допустимо да скъсим или удължим работната сесия, защото включително преживяването за време е различно за различните хора, техният темперамент налага и определено темпо, но и поради същността на самия проблем.Освен това, мои клиенти вече придобили умения да се самонаблюдават и справят със свои предизвикателства в едно или друго отношение, по-точно и по същество работят в сесиите, което ги скъсява като време, но правейки ги по-задълбочени.Гарантирането на резултат от съвместната работа най-често изисква срещите ни да се случват веднъж седмично в удачно и за двете страни време. При една успешна работа съответно на индивидуалните нужди, съвсем естествено разреждаме сесиите и поддържаме връзката, когато на клиента е необходимо, вкл. „за да свери часовника“. Всичко се случва без натиск при взаимно приети условия, доброволно и индивидуално при ясно осъзнати етични отговорности и договорености, както и граници на отношенията. Дискретността и конфиденциалността на информацията, споделена с психолога е задължитено изискване, с което се съобразявам и предвид законовите разпоредби на РБ.

Продължителност и цена на сеанса:

          *При предплатени 10 сеанса - 2 допълнителни сеанса безплатно.