Online консултиране

         Online консултациите се провеждат през skypе: svetoslava.cvetkova, след предварителна уговорка за срещата ни на тел. 0988 866 476 или чрез комуникация по email: studio.sveta@gmail.com. Срещата се провежда след заплащането й по банков път: ПИБ „Първа Инвестиционна Банка“ IBAN: BG31FINV91501017123235; Относно: Психологическa консултация......

          Online (онлайн) консултациите са удобен и модерен начин за връзка, достъпен за всeки. Неговите предимства позволяват гъвкавост на срещите от гледна точка свободния избор на мястото за провеждането им, както и спестяват време и транспортни средства. 

           Мои клиенти споделят, че така по-лесно са преодоляли стеснението от директната първа среща и от липсата на опит и информация как точно се случват нещата при психога.

          Това е бил един много добър за тях вариант да се запознаят с мен и с това как бих могла да съм им полезна като обсъдим проблема им и изясним основните важни за тях въпроси, свързани с работата с психолог.

          Разбира се това е преди всичко начин да се запознаем и вие да добиете първи впечатления от мен самата, за да вземете решението да ме изберете за "своя психолог".

         Online консултациите понякога са и единствения удобен и бърз начин да намерите подкрепа при психолог, когато живеете в по-малките населени и отдалечени дестинации, без да правите компромис с избрания от вас специалист.

          Освен това в моята практика не веднъж сме използвали тази форма на комуникация с мои клиенти, които пътуват в чужбина, за да не прекъсваме необходимата за работата ни връзка.

        За българите, живеещи извън пределите на нашата държава, това е препоръчителен вариант да се свържат с такъв специалист, не защото там, където живеят няма достъпен компетентен такъв за тях, но използването на родния език, позволява описването в нюанси на душения дискомфорт, личните, емоционални и дълбоки преживявания и точното им предаване на събеседника. Тук е мястото да се отбележи, че познаването на народопсихологията и манталитета са важен ориентир за специалиста за адекватното разчитане проблемите на дадената личност и разбиране на нейния вътрешен свят, което е задължително условие за точните насоки при консултирането.

    Online често поддържаме връзка с клиенти, които се нуждаят от мен - по време на почивката си например или инцидентно, когато не е възможно да се срещнем лично.

       Психологическото консултиране, семейното консултиране  както и Life Coаching / Лайф Коучинг / е допустимо да се случват оnline, защото при тях преди всичко се диагностицира проблема и се дава компетентна обратна връзка за решаването му.

        Педагогическата работа с деца  разбира се и задълбочената психотерапевтична работа предполагат личния контакт в кабинета на психолога като водещ, тъй като това позволява на специалиста да получи много по-точна представа за своя клиент и където разполага с необходимата атмосфера и практически средста за точен анализ, компетентно повлияване и психотерапия.